Turvallisuus-, ympäristö- ja laatusovellus

Aikaisemmin yritykset ovat olleet pakotettuja hajauttamaan työturvallisuuden, laadun ja ympäristöturvallisuuden kehittämiseen liittyvät prosessit eri järjestelmiin, koska kokonaisvaltaista ratkaisua ei ole ollut saatavilla. Tyypillisesti vaaratilanneilmoitukset on kerätty yhteen paikkaan, riskinarvioinnit tallennettu toiseen, kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet kolmanteen, henkilöiden koulutustiedot neljänteen ja verkkokoulutukset viidenteen.

InstaAudit-järjestelmän avulla hallinnoit tämän kaiken yhdessä paikassa.
Yksinkertainen – Muokattava – Mobiili

Asiakkaamme ovat luoneet yli 100,000 dokumenttia mobiilisti!
Image
Skanska Oy, Mari Korpela

”Haastattelimme kaikkiaan kymmenkunta toimittajaa ja järjestelmiä oli laidasta laitaan. Halusimme toimittajan lisäksi jakavan ajatuksemme, että kentällä käytettävät työkalut tulee pitää mahdollisimman yksinkertaisina, siksi valitsimme InstaAuditin.”

Lue lisää asiakkaistamme!

Ominaisuudet

Image

Havainnot

Kerää ja käsittele turvallisuushavainnot, läheltä piti-ilmoitukset, vaaratilanneilmoitukset, ympäristöhavainnot, laatuhavainnot, reklamaatiot. Työntekijät ja urakoitsijat  voivat tehdä havainnon omalla puhelimellaan ilman kirjautumista järjestelmään. Tee havainto 10 sekunnissa. Järjestelmä luo automaattisesti myös QR-koodin minkä avulla havaintoja voidaan kirjata vielä helpommin. Kerää myös anonyymi palaute (Whistleblower)

Image

Tarkastukset

Tee kaikki auditoinnit, tarkastukset, kierrokset mobiilaitteella, esim TR-mittari, MVR-mittari, Elmeri+-mittari, turvallisuuskävelyt ja kierrokset. Muut sisäiset auditoinnit, 5S-kierrokset, työkoneauditoinnit, koneauditoinnit, ympäristö ja laatutarkastukset, tuotekohtaiset laatuauditoinnit, säteilytarkastukset, siisteystarkastukset, johdon kierrokset, turvavarttien dokumentointi. Voit siirtää kaikki yrityksesi tarkastukset InstaAudit-järjestelmään ja tehdä suoraan puhelimella tai tabletilla.

Image

Riskinarvioinnit

Tee lakisääteiset riskinarvioinnit käyttämällä STM 2015 riskinarviointipohjaa tai luo oma riskinarviointipohjasi. Arvioi todennäköisyys ja vakavuus, sekä jäännöriskit. Voit arvioida myös ympäristöriskit ja yritystason riskit (ERM, Enterprise Risk Management). Tabletilla voit tehdä dokumentoida riskinarvioinnin suoraan kohteessa ja liittää siihen kuvat. Analytiikasta saat selkeät kuvat kaikista yrityksessä olevista riskeistä.

Image

Tapaturmailmoitukset / Sisäinen tapaturmatutkinta

Kerää tapaturmailmoitukset ja hoida yrityksen sisäinen tapaturmatutkinta haluamallasi tavalla esim. 5 x Miksi-menetelmällä. Tapaturmatutkinnan etenemisestä jää selkeä loki. Tilastoi tapaturmat vakavuuden mukaan, vahingoittuneen kehonosan mukaan ja muilla haluamallasi tavoilla.

Image

Kemikaalirekisteri

Kemikaalirekisteri–moduulilla käyttämäsi kemikaalien tärkeimmät tiedot ovat aina taskussasi. Kemikaalirekisteristä löydät käyttöturvallisuustiedotteet sekä automaattisen kemikaaliluettelon CLP –merkinnöillä.
Teet myös helposti kemikaalien riskienarvioinnit sekä pidät yllä kemikaalien varasto- ja käyttömääriä. Tämän lisäksi pääset helposti näkemään pikaohjeet kemikaaleista sekä tulostamaan tarpeelliset kemikaalitarrat.

 

Image

Koulutusrekisteri

Koulutusrekisteri-moduulin avulla ylläpidät henkilöstön koulutuksia ja laitat heidät suoraan verkkokoulutukseen. Näet kaikkien koulutusten tiedot yhdestä paikkaa, vanhentuneet työturvallisuuskortit ja käydyt verkkokoulutukset. Voit hakea tietyn tehtaan tai liiketoimintayksikön kaikki vanhentuneet koulutukset.

Koulutusrekisteri on täysin modulaarinen, voit määritellä ”Tehdastyöntekijän vaatimukset” mihin kuuluu useampi koulutus kuten Työturvallisuuskortti ja Trukkikoulutus-verkkokoulutus. Modulaarisuus varmistaa ettei koulutuksissa tule päällekkäisyyksiä.

Lataa mobiilisovellukset

Image

Lataa IOS / Android-sovellus

Käyttäminen vaatii InstaAudit-tilin.

android

app