Case Study

Metso Minerals Oy: Mikko Irri: Halusimme järjestelmän joka on helppo ottaa käyttöön

26.01.2017

HAASTATTELUSSA: MIKKO IRRI, HSE SPECIALISTS, METSO MINERALS OY, TAMPEREEN TEHDAS

InstaAudit oli luonteva valinta

Metso Minerals Oy:n Tampereen tehdas otti käyttöön InstaAudit-järjestelmän, koska silloiset käytössä olleet järjestelmät eivät tarjonneet heille sopivia työturvallisuuden kehittämiseen tarvittavia työkaluja. “Ensisijaisesti etsimme järjestelmää riskinarviointien tekoon”, HSE Specialist Mikko Irri Metso Mineralsilta täsmentää. 

Päätös InstaAuditin valinnasta oli helppo tehdä, sillä järjestelmä oli jo käytössä Metson Hakkilan tehtaalla, josta järjestelmää Tampereelle suositeltiin. Laajemmalle vaihtoehtojen vertailulle ei siksi ollut tarvetta. Ennen kaikkea järjestelmä haluttiin nopeasti käyttöön ja riskinarvioinnit käyntiin.

Helposti käyttöön

Hakkilan tehtaan käyttökokemuksesta johtuen myös järjestelmän käyttöönotto oli helppoa, eikä perehdytykselle Irrin mukaan juurikaan ollut tarvitta: “Järjestimme yhden kahden tunnin perehdytyksen tehtaalle, missä toimittajan puolelta oli Antti Lehtomäki paikalla. Muuta koulutusta ei tarvittu.”

Metso Minerals hyödyntää InstaAuditia riskinarviointiin, työpaikkaselvityksiin, tehtaan kuukausittaisiin turvallisuuskierroksiin, kvartaaleittain tehtäviin johdonkierroksiin, huoltoautojen tarkistuksiin sekä trukkien latauspaikkojen tarkistuksiin.

Kentältä tullut palaute on ollut hyvää ja työntekijät ovat maininneet erityisesti helppokäyttöisyyden ja selkeyden. “Huomattavaa on, että kaikki työntekijät ovat omaksuneet ohjelman käytön nopeasti”, Irri kehaisee ja jatkaa: “Järjestelmän tuki ja asiakaspalvelu on toiminut meille erittäin hyvin. Tuki on ollut erinomaista ja jopa suurin osa kehitysehdotuksistamme on toteutettu.”

InstaAudit taipuu käyttäjänsä näköiseksi

Järjestelmän helppo muokattavuus on tehnyt InstaAuditista sopivan ratkaisun juuri Metso Mineralsin tarpeisiin. Irri kertoo luoneensa pääkäyttäjän työkaluilla helposti tehtaan osastot, sekä hallinnoivansa käyttäjiä ja heidän oikeuksiaan. “Loin myös itse tarkastuspohjat. Juuri uusimpana juttuna loimme kenttähuollon turvallisuusvastaavan kanssa huoltoautojen tarkastuslistan ja veimme huoltoautot järjestelmään tarkastuskohteiksi”, hän lisää. 

Helposti itse muokattavien ominaisuuksien lisäksi InstaAuditin räätälöitäviä analytiikan mahdollisuuksia on hyödynnetty. “Tilasin yhden kuvaajan täydentämään analytiikan vakiokuvaajia, jossa näen tehtävien tilan henkilöittäin, jaottelulla: tehdyt, tekemättömät ja aukinaiset”, Irri selventää.

Laajentuvat tulevaisuudennäkymät

Metso Mineralsin tulevaisuudennäkymät InstaAuditin parissa näyttävät nousujohteisilta ja käyttöä laajennetaan: Tulevaisuudessa järjestelmään viedään alihankkijoiden eli toimittajien auditoinnit, ja ensi vuoden alusta otetaan täysimittaisesti käyttöön uusi kemikaalirekisterimoduuli, jossa käyttöturvallisuustiedotteita hallinnoidaan.

InstaAudit on lunastanut paikkansa Metso Mineralsin työkalupakissa, ja Irrin sanoin Tampereen tehdas päätyisi edelleen samaan valintaan: ”Kyllä, ehdottomasti.”

Yhteystiedot

Mikko Irri
Metso Minerals Oy, Tampere
HSE Specialists
puh. 050 317 4421
email: mikko.irri at metso.com
Linkedin

TAI SOITA INSTAAUDIT-ASIAKASPALVELUUN PUH. 040 839 9942